Graindelavoix
€ 20 / € 15 (red.) / €5 (-26) / € 0
miry vocaal
Di
07.04
20:00

Met de Goede Week herdenken christenen de laatste (aardse) dagen van Jezus Christus. In de Tenebrae Responsoria laat Carlo Gesualdo zijn gewaagde, chromatische polyfonie los op enkele zinsneden die naar het passieverhaal verwijzen. Nu eens een Bijbelse vermaning uit de mond van de Heiland zelve, dan weer een vooruitwijzing van de profeet Jesaja. Vocaal collectief Graindelavoix grasduint verder in het Florilegium Portense en het Promptuarium Musicum. Letterlijk vertaald respectievelijk een bloemlezing en een voorraadkast. Het gaat om twee uitzonderlijke rijke verzamelingen motetten, die in hun hardnekkige weerstand tegen de veranderende smaak van de zeventiende eeuw in Duitstalige gebieden de toon bleven aangeven tot en met Bach. Tot en met, want die laatste liet zijn befaamde cantates in Leipzig steeds voorafgaan door een greep uit deze gezaghebbende anthologieën. Graindelavoix interpreteert dit prachtige repertoire op hun eigentijdse wijze.

Easter Week marks the last earthly days of Christ. In Tenebrae Responsoria, Carlo Gesualdo’s daring, chromatic polyphony frames phrases from the Passion of Christ. The Graindelavoix vocal collective further gleans from the Florilegium Portense and the Promptuarium Musicum. Two exceptionally rich collections of motets whose obstinate resistance to changing tastes in 17th-century Germany continued to set the tone well into the 18th century, including Bach.

Graindelavoix Vocaal ensemble

Carlo Gesualdo (1566 - 1613)

– Selectie uit Tenebrae Responsoria

Florilegium Portense (1618) & Promptuarium Musicum (1611 - 1617) (diverse componisten)

– Selectie motetten uit Florilegium Portense & Promptuarium MusicumMiry
Concertzaal