Miry
Concertzaal
I tre stadi dell’uomo
—Benjamin Glorieux
€10 - ­5 - ­0
Wo
18.04
20:00

Weinig twintigste-­eeuwse componisten zijn zo tegengestelde appreciaties te beurt gevallen als Giacinto Scelsi. Onder zijn pleitbezorgers bevinden zich grote namen als Ligeti, Grisey en Murail. Anderen doen zijn oeuvre af als dat van een charlatan. Toegegeven, zijn voorvechters neigen bij wijlen naar de idolatrie, maar Scelsi’s werken bezitten onmiskenbare kwaliteiten, zeker wanneer ze worden uitgevoerd met de innigheid die hij van zijn interpreten placht te vragen. In zijn omvangrijke trilogie voor cello I tre stadi dell’uomo (‘De drie tijdperken van de mens’) zoomt Scelsi als het ware zo dicht in op een enkele toonhoogte of timbre, dat de tijd er volkomen in lijkt op te gaan.


G. Scelsi (1905-­1988)

– Trilogia, I tre stadi dell’uomo
Benjamin Glorieux geeft een lezing in het Conservatorium op 18.04. Gratis toegankelijk voor publiek.

EN

Few 20th­-century composers have been the recipients of such contradictory critiques as Giacinto Scelsi. Amongst his supporters are such great names as Ligeti, Grisey and Murail. Others claim his work is that of a charlatan. His champions may at times tend idolatry, but Scelsi’s works have incontestable qualities, certainly when performed with the devotion that he apparently demanded for their interpretation. In his extensive trilogy for cello, I tre stadi dell’uomo (‘The Three Stages of Man’) Scelsi zoomed in, as it were, as close as possible to a single pitch or timbre, so that time seems completely consumed.

Benjamin Glorieux
cello

Ontdek meer miry hedendaags