Miry
Concertzaal
OSSESSO
—Ratas del Viejo Mundo
Ma
27.11
20:00

Onder het palindroom OSSESSO exploreert Ratas del Viejo Mundo profane muziek uit het Italië van het Quattro­ en Cinquecento. Centraal staan madrigalen die ondanks de verstreken eeuwen nog steeds verbluffend klinken: extreme, obsessieve emoties vervat in een perfect uitgekiende contrapuntische architectuur. De ‘Ratten van de Oude Wereld’ wroeten nog dieper in het verleden met werk uit het Trecento, hierbij snuffelend aan de sporen van nog oudere, orale tradities. Sommige thema’s blijven nu eenmaal relevant. Verliefdheid, jaloezie, verdriet en dood worden versmolten tot een caleidoscopisch maar universeel geheel.

Met werk van Arcadelt, Canova da Milano, Coste, Dalza, Gastoldi, Gesualdo, de Monte, Mudarra,de Wert, Tromboncino, Verdelot, Waelrant, Willaert e.a.
EN

Under the palindrome of ‘OSSESSO’, the Ratas del Viejo Mundo explore profane music from Quattrocentro and Cinquecento Italy. The repertoire revolves around madrigals that still have a staggering sound, despite the bygone centuries: extreme, obsessive emotions packaged in perfectly sophisticated contrapuntal architec­ture. These Rats of the Old World are scraping into an even deeper past, with work from the Trecento, tracing even older oral traditions. There are some themes that are simply always relevant: being in love, jealousy, sadness and death are smelted into a kaleidoscopic, yet universal whole.

Ratas del Viejo Mundo geeft master­classes in het Conservatorium op 28.11. Gratis toegankelijk voor publiek.


Michaela Riener
sopraan

Soetkin Baptist
alt

Indrė Jurgelevičiūtė
zang & kanklės

Tomàs Maxé
bas

Elisabeth Seitz
psalterion

Floris De Rycker
luit, renaissancegitaar & cister

Ontdek meer miry vocaal