Miry
Concertzaal

De Middellandse Zee heeft de afgelopen jaren nogal wat van haar zonnige glans prijsgegeven. Het zorgeloze ‘Vamos a la playa’ van weleer raakt verdrongen door beelden van blind om zich heen slaande terreur, vernietigd werelderfgoed en een aangespoeld kinderlijkje. Ondanks alles erkennen we in de Mare Nostrum een bakermat van ons westerse muziekuniversum. Onze conservatoria danken hun naam aan Napolitaanse ‘bewaarhuizen’ waar muziekpraktijk ooit voorzag in het levensonderhoud van weeskinderen.

Met MIRY Concertzaal duiken we een seizoen lang in die onwaarschijnlijk rijke en fascinerende Middellandse Zee. We halen niet alleen gekende topstukken naar boven maar gaan tot op de bodem, zoekend naar parels uit zes eeuwen muziekpraktijk. Wees gerust: Palestrina, Corelli, Vivaldi, Rossini en Rodrigo zijn van de partij. Maar evengoed bieden we het podium aan de madrigaalkunst van het Tre-, Quattro- en Cinquecento, de vergeten strijkkwartetten van Donizetti, of het hypersubtiele lijnenspel van Scelsi en Sciarrino.

Als artistiek verlengstuk van de School of Arts Gent / Conservatorium blijft MIRY Concertzaal ook de vinger aan de pols houden van het muzikale experiment. Conservatoriumensembles GAME en BLATTwerk houden hun jaarlijkse afspraken met de compositorische cutting edge, terwijl Alexandra Cárdenas je inwijdt in de wonderen van live coding.

De reeksen MIRY Meesters, Vocaal, Hedendaags en CONSERVATORIUM op scène bieden naar goede gewoonte houvast in ons rijke aanbod. Ook de MIRY Zondagen zijn er weer, maar voor het gemak houden wij hen telkens op de eerste zondag van de maand. Wie niet genoeg kan krijgen van MIRY Concertzaal en haar geliefde akoestiek kan het feestje thuis voortzetten met behulp van de vele cd’s die binnen onze muren worden opgenomen. Enkele van deze ‘Made in MIRY’-schijfjes worden met concerten boven de doopvont gehouden.