Miry
Concertzaal
Strandjuttend op drift
—SPECTRA & GAME o.l.v. Filip Rathé
€10 - ­5 - ­0
Do
26.04
20:00

38000000 jaar, zo jong is ze, die Middellandse Zee, een met verdwijnen gedoemde herinnering aan de 200 miljoen jaar oudere Tethysoceaan. Tempus fugit! Mare Nostrum (van wie?) is de plas die overblijft na de collisie van drie continenten op drift. En op drift zijn ze, nog steeds, en hoe! GAME en SPECTRA strandjutten samen langs de grillige kustlijn van het ooit roemrijke binnenmeer dat toebehoorde aan een gemeenschap die eertijds manu militari tot eenheid werd uitgenodigd in een welluidende pax romana. De vondsten zijn naast fossiele resten van al dan niet gemeenschappelijke culturele voorouders, recente uniformisende vernislagen en mogelijke kiemen van iets nieuws: eenheid in verscheidenheid in eenheid. Pax humana? Master na master componisten Erika Vega en Nina Fukuoka verklanken in nieuw werk hun reflectie over wat scheidt en bindt. Ze slaan bruggen en bouwen muren tussen werk van o.a. José María Sánchez­Verdú (ES), Yannis Kyriakides (CY), Salvatore Sciarrino (IT), Georges Aperghis (GR), Chaya Czernowin (IL), Zaid Jabri (SY), Zad Moultaka (LB…
EN

Thirty­-eight million years. That is the age of our Mediterranean Sea today. Together with its lost memory, there was before that the Tethys Ocean, another 200 million years older. Tempus fugit! Mare Nostrum (whose?) is the body of water that remains after the colliding of three drifting continents. And they are drifting still. GAME and SPECTRA are combing the beaches together along this capricious coastline of the marvellous inner sea that was the centre of a community that joined it manu militari into a union of melodious­sounding pax romana. In addition to fossil remains, we still have communal cultural ancestors, recently applying uniform layers of varnish and possibly even the fresh shoots of something new: unity in diversity in unity. Pax humana?
In new work, advanced master composers Erika Vega and Nina Fukuoka give voice to their reflections on what unites us and what divides us. They build bridges and walls amongst the works of José María Sánchez­Verdú (ES), Yannis Kyriakides (CY), Salvatore Sciarrino (IT), Georges Aperghis (GR), Chaya Czernowin (IL), Zaid Jabri (SY), Zad Moultaka (LB) and more.

GAME SPECTRA

Filip Rathé
muzikale leiding

Ontdek meer miry hedendaags