Miry
Concertzaal
The Druids, Who Know, See and Hear Nothing #2
—GAME
€10 ­- 5 - ­0
Do
19.04
20:00

The Druids, who Know, See and Hear Nothing #2 is een concert, een film, een experiment en een gewetensonderzoek. Het neemt u mee op een ruim zeven uur­-durende treinreis, en dat middels de iconische documentaire Bergensbanen – minutt for minutt, die de 371 km lange rit van Bergen naar Oslo in beeld brengt. Deze zogeheten slow tv langs de Noorse natuur stemt tot nadenken. Binnen de contouren van een open compositie van de hand van Joris Blanckaert, Nina Fukuoka en Erika Vega, gaat GAME aan de slag met een aantal fundamentele vragen. Het wordt een computergestuurde confrontatie met hun muzikale verleden, maar net zo goed met elkaar in het heden, en de daarmee gepaard gaande keuzes. Kiezen staat dan ook centraal in deze voorstelling. Net als de muzikanten heeft de toeschouwer invloed op beeld en muziek en bepaalt hij zelf wanneer hij binnentreedt, hoe lang hij blijft, waar en wanneer hij zit, ligt, hangt, staat of rondloopt.
EN

The Druids, Who Know, See and Hear Nothing #2 is a concert, a film, an experiment and an examination of the heart. It takes us along a more than seven hour train journey, and that by way of the iconic documentary Bergensbanen – minutt for minutt, which visualizes the 371 ­kilome­ter trip from Bergen to Oslo. This so­-called ‘slow TV’ through the natural landscapes of Norway makes one pause for thought. Within the contours of an open composition from the hand of Joris Blanckaert, Nina Fukuoka and Erika Vega, GAME sets to work on a number of fundamental questions. It becomes a comput­er-­operated confrontation with their musical past, as well as with one another in the present, and the choices that entails. Making choices is also central to this performance. Just like the musicians, the audience too has an influence on the images and on the music, and can determine when to enter, when to leave, when and where to sit, lie down, stand or walk around.

GAME

Ontdek meer miry hedendaags